Սուջուխ 1-ին կարգ
Պատրաստված է` խոշոր եղջերավոր կենդանու մսից և համեմունքներից: պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետը` Պահել -12°C պայմաններում` 120 օր, 0°C-6°C պայմաններում` 15օր: