Սուջուխ
Պատրաստված է` տավարի մսից և համեմունքներից: պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետը` Պահել -12°C պայմաններում 120 օր, 0°C-6°C պայմաններում` 15 օր: