Խոզի վզամիս
Պատրաստված է` խոզի վզամսից և համեմունքներից: Պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետը` Պահել 0°C-6°C և 75% ոչ ավելի օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում 15 օր: