Խոզի Վզամիս
Պատրաստված է՝ խոզի վզամսից և համեմունքներից: Պահման պայմանները և պիտանիության ժամկետը՝ պահել 0-6 °C և 75% ոչ ավելի օդի հարաբերական խոնավության պայմաններում 15 օր։